Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Foto & klipp - Videoproduktion (f)
 • Ljudarbete - Ljudarbete
 • Manus & regi - Videoproduktion (m)
 • Producentskap - Videoproduktion (p)
 • Strategi & kritik - Alternativa yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Läranderesultat

Eleverna ska kunna skilja mellan intervju, nyhetsinslag,
personporträtt, reportage och dokumentär. De ska kunna grunderna I journalistisk research. Studerandena kan känna igen en bra huvudperson och känna till hur man planerar ett reportage och hur man bygger upp en enkel berättelse. De kan bygga upp spänning och förväntan med hjälp av bild och ljud.

Innehåll

Videoreportage för MK2009 P3 6.2-13.4 (adm. Jan Nåls)
LEKTIONERNA I A309 OM INTE ANNAT NÄMNS

Vecka 6
Ti 7.2 12.15-15
Nåls - Kick-Off
ÖV 1

Ons 8.2 13.15-16
Haaranen
Ljudplaneringsprocessen
ÖV 2

Vecka 7
Ons 15.2 13:15-16
Nåls
Genomgång av gruppernas reportage-idéer

To 16.2 12:15-15 D4108 OBS
Haaranen
Introduktion till ljudberättandets stilarter

Vecka 9
Ti 28.2 12:15-16
Nåls
Journalistisk research, källkritik, etik, vinkling av ämne.

Ons 1.3 13:15-16
Nåls
Olika genrer i tv-landskapet: Intervju/Nyhetsinslag/Personporträtt/Reportage/Dokumentär

Vecka 10

Ti 7.3 12.15-16 A309
Klaus Grabber

Vecka 11
Ti 14.3 12.15-16 F249 Lilla Auditoriet OBS
Screening av film + filmanalys
(Adm. Peter Hortling)

Vecka 12
Må 20.3 9:15-12 F249 OBS!
Haaranen
Ljudets berättarfunktioner i film + grundbegrepp

Ti 21.3 12.15-16
Taneli Haro R1
Regissören på fältet

Ons 22.3 13:15-16
Tentamen (Nåls)

Vecka 13

Fre 31.3 9:15-12 F249 OBS!
Haaranen
Feedback Ljudplan
Hur filmparadigmet påverkar filmljudberättandet

Vecka 14
Ti 4.4 12:15-16 I EDIT / OBS Produktionsteamen tar kontakt med KG
Klaus Grabber

Ons 5.4 OMTENT 1
9:30-13 E380

Ons 5.4 13:15-16 I EDIT /OBS Produktionsteamen tar kontakt med KG
Klaus Grabber

Vecka 16
Ti 18. 4 9.15-15 D4109
Feedback 2 (Reportage: Nordström, Haaranen, Haro, Nåls)

DL Reportage färdigt MÅNDAG 10. 4. 06 kl 12.00

ÖVNINGSUPPGIFT 1: REPORTAGE (max 5 min.) Skildra en händelse som sker för första gången i tre klara sekvenser - före, under och efter själva prestationen. Reportaget ska ha EN tydlig huvudperson.

ÖV 2: Ljudplan
Praktiska övningar förverkligas i postproduktion med AVID och lätt ProTools.

TENTLITTERATUR:
Att göra TV-program: Kristin Olsoni
Single-camera video production process: Robert Musburger.
Ljudbild eller synvilla? – En bok om filmljud och ljuddesign: Klas Dykhoff (110 sidor)

 • skriftligt material som delas ut under lektionerna

BREAKDOWN
(max 60 h kontaktlektioner inkluderande tentamen & FB):
Fotolektioner 12 h + SS-studier 15 h = 27 h (Nordström)
Ljudlektioner 12 h + SS-studier 15 h = 27 h (Haaranen)
Innehåll & produktionslektioner 15 h + SS-studier 16 h = 31 h (Nåls 4x3h+ Haro 1x3h))
Klipphandledning 10 h OBS! Också lätt ProTools! (Grabber)
Feedback 6 h (Nordström, Haaranen, Haro, Grabber, Nåls)
Tentamen 3 h + 3h= 6 h (Nåls)

Praktiska övningar 33 h

ÖVNINGAR:

ÖV1 = REPORTAGE

ÖV2 = LJUDPLAN

Förkunskaper

Grundkurs i singelkameraproduktion

Mer information

Vitsord byggs på:
Närvaro och aktivitet i lektioner och feedback 20 % (max 30 % frånvaro
godkännas)
Praktiska övningar 50%
Tentamen 30%

Litteratur

Att göra TV-program: Kristin Olsoni

Single-camera video production process: Robert Musburger.

Ljudbild eller synvilla? – En bok om filmljud och ljuddesign: Klas Dykhoff (110 sidor

 • skriftligt material som delas ut under lektionerna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Handledning
 • Inlämningsuppgifter
 • Produktioner
 • Skriftlig rapport

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning