Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att få ökad förståelse för ljus- och kamerateknik i arbetet som filmfotograf.

Läranderesultat

Att få ökad förståelse för ljus- och kamerateknik i arbetet som filmfotograf.

Innehåll

I kurslitteraturen presenteras ljus och kamerateknik. I kursen ingår inga obligatoriska föreläsningar utan den bedrivs som självstudier baserad på vidstående litteraturförteckning. I tentamen tenteras böckerna från kurslitteraturen vid tentamenstillfällen som ordnas ca en per månad. Observera alltså att med "föreläsningar" nämnda i denna kursbeskrivning avses tentamenstillfällen då böckerna tenteras.

Förkunskaper

Grundkurs i singelkameraproduktion, Fiktion 1 Dokumentärfilm 1 eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Inget tidigare namn

Litteratur

Brian Fitt, Joe Thornley: Lighting Technology 2nd edition. Brown Blain: Cinematography, Theory and Practice Mascelli Joseph V: The five C's of Cinematography eller möjliga andra titlar på basen av överenskommelse med examinator

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 6 timmar
  • Självstudier - 127 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Studenten anmäler i samband med anmälan till tentamen vilka böcker hon eller han önskar tentera. För slutförd kurs bör böckerna ur vidstående litteraturförteckningen tenteras under året.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning