Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa kunskaperna i regi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till de centrala begreppen och problemställningar som berör regi.

Innehåll

Studeranden väljer en (1) bok ur kurslitteraturen och tenterar den på angivet datum. OBS! Det är viktigt att studeranden anger vilken bok han/hon kommer att tentera till kursens examinator minst en vecka innan tenten.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Rabiger, Michael (1997) Directing – Film techniques and aesthetics. Oxford: Focal Press Bordwell, David & Thompson, Kristin (2004) : Film Art – An Introduction (7th edition) New York: McGraw-Hill

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tent.

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information.

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning