Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - North south south</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

  • Haro Taneli
  • Nåls Jan
  • Nordström Fred

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning