Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/301000/2019-2020/458">Mediekultur 2014 - Assistent- och mentorkurser</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att överbrygga
kommunikationen mellan åk1 och åk2.

Läranderesultat

Uppnå förmåga att exemplifiera problematik kring
olika kommunikativa situationer och formulera detta
i praktiska experiment.

Innehåll

Planera och verkställa arrangemangen kring Fältkurs
i analog kommunikation del 1.

Förkunskaper

Fältkurs i analog kommunikation 1

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Meddelas senare.

Litteratur

Kompendium.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs aktivt deltagande i föreläsningar och fältträning.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Titabell meddelas senare.
The course schedule will be announced later.

Examinationsformer

2012-12-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning