Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Digitala multimedier - Allmänna studier (media)
 • Foto & klipp - Allmänna studier (media)
 • Ljudarbete - Allmänna studier (media)
 • Manus & konceptutveckling - Allmänna studier (media)
 • Producentskap - Allmänna studier (media)
 • Regi - Allmänna studier (media)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en helhetsbild av vad mediekultur utbildningen på Arcada går ut på och att lära sig grunderna inom de olika inriktningarna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att bestämma inom vilket inriktningsalternativ hon vill studera

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 120 timmar
 • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 13 timmar
 • Varav schemalagda studier: 120 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Granath Thomas
 • Grönvall John
 • Haro Taneli
 • Hemming Alf
 • Kelly Owen
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

John Grönvall

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning