Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig att använda ord- och handböcker och andra källor för att kontinuerligt förkovra sitt ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt blir förtrogen med lämpliga språkliga formuleringar i olika professionella sammanhang.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas den studerande behärska presentation av t. ex. en produktionsplan, expertföredrag och kundkontakter. Utvärdering: I samband med presentationer och ett muntligt test.

Innehåll

Muntlig kommunikation i professionella sammanhang

Förkunskaper

Kunskapsnivå B1 eller högre(europeiska referensramen för språk)

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter inga tidigare kurser.

Mer information

Den studerande måste inleda kursen i ASTA senast 27.1.2015 och genom personlig närvaro senast Omtagning av det muntliga testet antingen 14.4.2015 kl. 14-16 eller 19.5.2015 kl. 14-16. Anmälan per e-mail till läraren senast 31.3.2015 och 5.5.2015.

Litteratur

Brevidläsning till exempel: Mattila, Heli; Ruusunen, Tuula; Uola, Kirsti.2006, Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy, 316 s. ISBN 951-0-30268-6.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Muntliga test - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 66 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 66 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test 27.2 eller 6.3.2015

Examinationskrav

Sammanträde och PM 10 % Möte och protokoll 10 % Muntlig presentation 30 % Power Point eller annan åskådliggörande av presentationen 10 % PowerPoint eller annat åskådliggörande av presentationen 10 % Muntligt test 40 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-30

Examinationsformer

 • 2015-02-13 - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-02-20 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning