Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

See English

Läranderesultat

See English

Innehåll

See English

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Observera att du bör anmäla dig skillt till själva tenten. Observera även att lärarna uppdaterar boklistan enligt branschens utveckling, studenten skall själv hållas uppdaterad om kurslitteraturen.

Litteratur

Fakta: Intellectual Property in a digital age Två böcker och en serie med artiklar från olika perspektiv om problemet med copyright och intellektuella rättigheter. 1. Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar. 2. Cory Doctorow, Content 3. About Creative Commons (online artiklar) Fiction: Cory Doctorows möjliga framtider (fiktion som förutsägelse) 1. Down & Out in the Magic Kingdom 2. Eastern Standard Tribe 3. Makers Alla böckerna finns tillgängliga på Itslearnings som epub och pdf.

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Denna kurs är en självstudiekurs som kräver att du kan läsa och analysera en uppsättning texter, skriva ett manus som förklarar de viktigaste punkterna som gjorts i texterna och förvandla det manus till en film i pecha kucha- stil. Kursens språk är engelska. Läsningen och den resulterande filmen kommer att vara på engelska.

Lärare

Ahonen Mirko

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen går hela tiden och boktentamen skrivs under de allmänna tenttillfällena. The course runs all year and the exam is written during the general exam dates.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning