Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Innehållet uppdateras.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna skapa ett utvecklingsprojekt som är kopplat till evenemang eller festival.
Hen kan även utvärdera sitt eget arbete inom ledning och utveckling av evenemang och festivaler.

Innehåll

Innehållet uppdateras.

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Innehållet uppdateras

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Innehållet uppdateras

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning