Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kursinnehållet uppdateras.

Läranderesultat

Hantering av evenemangs och festivalproduktion

Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande
* identifiera modeller och metoder för
evenemangs och festivalproduktion

* analysera och utveckla en
evenemangsorganisation, samt dess
administration, drift och koordination

Hantering av evenemangs och festivalproduktion

Efter avklarad kurs/er förväntas den studerande
* identifiera modeller och metoder för
evenemangs och festivalproduktion
* analysera och utveckla en
evenemangsorganisation, samt dess
administration, drift och koordination

* analysera och utveckla produktionen av
evenemang och dess tekniska, innehållsliga
och/eller ekonomiska aspekter
* kan skapa ett utvecklingsprojekt som är
kopplat till evenemang

Efter avslutad kurs kan studenten identifiera
modeller och metoder för evenemangs- och
festivalproduktion.

Innehåll

Kursinnehållet uppdateras

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Kursinnehållet uppdateras

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning