Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten ska efter avklarad kurs vara förtrogen med den historiska
omställningen från analog till digitala respektive sociala medier och
hur detta skifte ses genom framförallt en förändrad
mediekommunikation. Hen skall känna till begreppen social,
medier/media och kommunikation. Därutöver ska hen ha
grundläggande
insikter i begreppen plattformssamhälle, individ, institution,
representation och semiotik. Studenten ska ha utvecklat ett analytiskt
förhållningssätt till sociala medier och förstår de utmaningar som
sociala medier och plattformssamhället har för medborgarsamhället
och
för en professionell medieproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten känna till de centrala begreppen
som ingår i fältet sociala medier respektive kommunikation. Efter
kursen ska studenten ha tillskansat sig en bredare och mer
professionell förståelse för de sociala mediernas betydelse för individ
och samhälle. Studenterna har lärt sig att problematisera och
förhålla sig till sociala medier så att hen kan tillämpa begreppen i
skriven text och i muntliga gruppsamtal. I kursen övar studenten
också
sin förmåga i att tala och skriva.

Innehåll

På grund av det pågående Covid-19 utbrottet som lett till att vår högskola stängts utförs kursen nu helt på distans via Zoom och Itslearning. Backupmedier är Whatsapp och epost. Kurser består av läsning av material, föreläsningar via Zoom, grupparbeten,
paneldiskussioner i Zoom, samt en essä. Studenten läser utdelat material
inför varje föreläsning. Studenten använder sig av de frågor som
skickas ut inför varje föreläsning och går igenom frågorna i sin
grupp samt presenterar resultatet en grupparbetet på
föreläsningen. Studenten skriver en slutessä på 6-8 sidor om
något av de teman som behandlas på kursen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2013 - 2016: Webbanalys och sociala Medier
2017: KP-2-101 (0) Sociala medier och produktion

Mer information

Kursen ändrar form på grund av COVID-19. Vi gör kursen online i sin
helhet. Närmare information an efter som situationen utvecklar sig.
Studenter på utbildningsprogrammen mediekultur och
kulturproducentskap har förtur då denna kurs är obligatorisk
för dessa utbildningar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Praktiska övningar - 8 timmar
  • Basgruppsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 43 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på grupparbetet samt på den
individuella essän. Alla i gruppen får samma vitsord. Det
individuella vitsordet kan höja/sänka vitsordet +- 1-2.

Lärare

  • Engebretsen Nanna
  • Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-01 10:15 - 12:00 Sociala medier och kommunikation Kick Off. Länken till zoommötet skickas via epost til anmälda på onsdagsmorgonen 1.4. Engebretsen Nanna
Grönvall John
2020-04-08 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Via Zoom.
2020-04-15 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Undervisning via ZOOM Engebretsen Nanna
2020-04-22 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Via Zoom.
2020-04-29 13:15 - 16:00 D173 Sociala medier och kommunikation Engebretsen Nanna
2020-05-06 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Bekräftat. Vi är i DIAK sal 222
2020-05-12 13:15 - 16:00 B518 Sociala medier och kommunikation Engebretsen Nanna
2020-05-20 13:15 - 16:00 Sociala medier och kommunikation Ersätter online-föreläsningen 5.5 Engebretsen Nanna
2020-05-27 13:15 - 16:00 DIAK Sociala medier och kommunikation Bekräftat. Vi är i DIAK sal 222

Kurs och studieplanssökning