Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetenserna är förmedlarskap inom
den kreativa branschen samt internationellt
samarbete
De globala målen: 4, 5, 8, 9, 10, 11 och
12

Läranderesultat

Kunskap
En förståelse för den "nordiska modellen" inom
kulturproduktion. Du lär dig känna de olika
stödordningarna som existerar på den nordiska
arenan.

Du inser vikten av konst och kultur i samhället
och känner till både nationella och
internationella nätverk inom kulturfältet.

Du får en inblick kring strukturerna inom det
kulturpolitiska fältet internationellt och
förståelse för skillnader geopolitiskt

Du kan tillämpar dessa kunskaper genom att göra en
stipendieansökan till en organisation som arbetar
med och för kulturutbyte

Färdighet
Du känner till centrala aktörer som arbetar med
kulturutbyte och - finansiering
Du kan planera internationella produktioner
Du kan göra en finansieringsansökan för
internationella produktioner

Attityd
Du är en aktiv del av fältets framtid och kan även
förutse verksamhetsförutsättningarna och påverkar
dem också globalt

Innehåll

Kursen innehåller möjliga exkursioner,
föreläsningar, läsecirklar och
självständigt arbete

Kursen är delad i tre olika helheter, under period 1 fokuserar vi på
nordiskt samarbete, från
den 11 oktober framåt övergår vi till internationellt samarbete och
studieenheten går på
engelska.

Vi samarbetar också med kulturproducentstuderanden från
Metropolia

Förkunskaper

Studieavsnitten Kulturpolitik och kulturarv,
Kulturekonomi och den
kreativa branschens särdrag
Vid behov kontakta examinator

Kursen ersätter följande kurser

Kulturexport

Mer information

ingen

Litteratur

Arts/Cultural Management in International Contexts
a study by Birgit Mandel:

https://www.tandemforculture.org/stories/arts Extern länk-
cultural-management-in-international-contexts/

Material som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 120 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Pecha Kucha, presentation tillsammans med Metropolia

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Norden:

1. Reflektioner 10/50
2. Pecha Kucha med Metropolia 20/50
3. NKK ansökan 20/50

Internationell/Global del

4. Reflektion och rapport ENCATC 10/50
5. In/Out 3/50
6. EU-uppgift 2/50
7. Reflektioner studiebesök 5/50
8. Världslitteratur, läsecirkel, presentation 10/50
9. Tentamen (Itslearningquiz) 15.12 20/50

För godkänd kurs (vitsord 1) krävs 50/100 p

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard
 • Ådahl Susanne

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2023-12-15 - Tentamina
 • 2023-10-10 - Rapporter och produktioner
 • 2023-10-04 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning