Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studenten
med att strukturera genomförandet och uppföljningen
av projektet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kritiskt bedöma sin egen insats i
projektet som hen utfört under kursens gång.

Innehåll

Studenten utför projektet enligt tidigare
planering. Under kursens gång träffar studenten
lärarna med regelbundna mellanrum för att
analysera och lösa de aktuella utmaningarna i
projekthanteringen.

Förkunskaper

Godkänd i kursen:
KP-2-080 (0) - Kulturprojekthantering från idé
till
projekt.
Eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Handledningstillfällena är obligatoriska.

Litteratur

Artiklar på itslearning

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 250 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
- fullföljer projektet
- lämnar regelbundet in arbets/lärdagbok
- deltar aktivt i den obligatoriska
handledningen.
- lämnar in arbetsgivarens intyg och bedömning
av det utförda
arbetet.

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning