Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska kunna
genomföra projekt med tillämpad konst.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna analysera producentens roll i konstpedagogiska
projekt
- vara medveten om de utmaningar som sektoröverskridande
arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i mångprofessionella
grupper
- känna till olika konstpedagogiska metoder som strävar till
att öka deltagarnas medvetenhet och livskvalitet
- känna till olika konstpedagogiska metoder som strävar till
att fördjupa publikens konstupplevelse

Innehåll

Olika former av tillämpad konst inom skola, vård,
samhällsgrupper, företag etc. Teori och praktiska projekt.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

M. Prendergast, J. Saxton: Applied Theatere - International
Case
Studies and Challenges for Practice
Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Tillämpat konstprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Lärare

 • Öhman Elisabeth
 • Silin Richard

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS.

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:00 - 13:00 B325 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-10-28 12:00 - 16:00 B326 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-11-05 09:30 - 15:00 A503 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-07 09:30 - 15:00 A503 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-12 09:30 - 15:00 B328 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-14 09:30 - 14:00 B327 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-15 09:00 - 17:00 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-28 09:30 - 11:30 B328 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-12-10 09:30 - 15:00 B326 Tillämpad konst Öhman Elisabeth

Kurs och studieplanssökning