Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska kunna
organisera och skapa publikarbete i samband med konst- och
kulturprojekt/evenemang mm.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- vara medveten om de utmaningar som sektoröverskridande
arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i mångprofessionella
grupper
- känna till hur ett publikarbetsprojekt planeras, genomförs
och utvärderas tillsammans med dramainstruktörer, lärare,
marknadsförare och den konstnärliga personalen
- känna till hur publikarbete marknadsförs

Innehåll

Publikarbete inom teater, bildkonst, musik, performance,
museer, dans mm.

Studiebesök

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Dahl-Tallgren: Publiken i huvudrollen
Roos Sjöberg: I gränslandet mellan scen och publik.
Smyth: How to reach a broader audience
Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Publikarbetsprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Lärare

 • Öhman Elisabeth
 • Silin Richard

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 10:00 - 13:00 B325 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-10-28 12:00 - 16:00 B326 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-10-29 09:30 - 15:00 A503 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-10-30 10:00 - 15:00 Publikarbete EGET ARBETE Öhman Elisabeth
2019-10-31 09:00 - 16:00 A503 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-11-01 09:30 - 15:00 Publikarbete INSPIRATIONSDAG PÅ LUCKAN Öhman Elisabeth
2019-11-05 09:30 - 15:00 A503 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-07 09:30 - 15:00 A503 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-12 09:30 - 15:00 B328 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-14 09:30 - 14:00 B327 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-15 09:00 - 17:00 Tillämpad konst Öhman Elisabeth
2019-11-19 11:15 - 15:00 B326 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-11-21 09:30 - 13:00 B328 Publikarbete Öhman Elisabeth
2019-11-27 09:30 - 17:00 Publikarbete AKK-mässan på Arcada. Exakta tider får ni senare. Öhman Elisabeth
2019-12-03 11:00 - 16:00 Publikarbete Vi är på SVENSKA TEATERN hela dagen. Öhman Elisabeth

Kurs och studieplanssökning