Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden
- känner till kulturpolitikens och -administrationens strukturer och kan verka inom dem.
- har insikt i kulturens professionella fält och kan följa fältet genom media, studier och aktuell debatt.

Läranderesultat

Efter kursen kan studeranden kulturpolitikens och kulturadministrationens strukturer och kan verka inom dem.
studeranden kan dessutom orientera sig i kulturens professionella fält och kan följa fältet genom media, studier och aktuell debatt.

Innehåll

Kulturpolitik och Kulturindustri

Varför är kulturpolitik intressant?
Kulturproducenten och kulturpolitiken
Kursens upplägg:
Uppgifter:

Varför är kulturpolitik intressant?

Vi som har kulturpolitik förstår inte alltid nyttan med den.
Och då kan det vara bra att jämföra med någon som inte har en kulturpolitik. "Det finns inte ett enda arabland som har en kulturpolitik. Makthavarna ser inte kulturen som en tillgång, utan som ett hot, för den leder till reflektion och ifrågasättanden.", berättar kulturproducenten
Basma El Husseiny i en artikel i SVD
(http://www.svd.se/kultur/en-ny-kulturgryning-for-egypten_6164999.svd Extern länk hämtad
4.3.2015)
Så kulturpolitik berör reflektion och ifrågasättande. Men inte bara det. Kulturproducenten Basma El Hussein möter i
Egypten människor som vill uttrycka sig, men "- De vet inte hur man organiserar sig, hur man arrangerar en bokmässa, hur man marknadsför
sig, hur man samarbetar över gränserna. Och de får inga pengar från staten, som bara stöttar de gamla institutionerna, som alla har
stelnat." Så kulturpolitik handlar om rätten till att utrycka sig, organisation, jämlikhet, distribution, finansiering och demokrati. Och det är bara en del av vad kulturpolitiken berör.
Så kursen är skräddarsydd för dig som tycker att reflektion, ifrågasättande, rätten att mötas, jämlikhet, finansieringsfrågor, distribution och demokrati är relevanta element i vårt samhälle.
Dessutom berörs i kursen t.ex.
- hur konsten i allt högre grad börjat kopplas till näringspolitiken,
- motsättningen som finns i å ena sidan kulturfältets aura av kreativitet och nytänkande, och å andra sidan den stabilitet och tröghet som kännetecknar många kulturaktiviteter.
- Konstens autonomi och politik
Att vi i Finland har en eurovisions deltagare som Pertti Kurikan Nimipäivät, en festival som Baltic Circle, ett centrumbibliotek, världens tätaste galleri nätverk, kulturutbildningar, ett
fritt teaterfält, en filmindustri har att göra med att vi har människor som vill uttrycka sig, får göra det och också har en infrastruktur
som stöder dem i detta. Hela denna infrastruktur är beroende av om människor som du uppskattar de uttryck som existerar i denna sfär och
vill understöda den både politiskt och finansiellt.

Kulturproducenten och kulturpolitiken

Som kulturproducent hamnar du ofta i en situation där din festival, ditt evenemang, din teaterproduktion osv. vägs mot
andra investeringar. I t.ex. Sitras Vision för Finland som du hittar här http://www.sitra.fi/julkaisu/2014/visio-suomelle Extern länk räknas upp ett tjugotal nyckelord för framtiden.
Hur stint man en stirrar så hittar du inga ord som nämner ”konst, kultur eller kreativitet”. Detta beror inte på att människor skulle sluta lyssna på musik, gå på festivaler, titta på youtube, skapa konst, osv i framtiden. Det beror helt enkelt på att konst & kultur inte setts som en del av politiken. Inte i alla fall en särdeles väsentlig del.

Din uppgift som framtida kultur/mediaproffs är att synliggöra konsten, media och kulturen i samhället. Om en politiker frågar dig frågor som "vad är kultur", "Varför är konst viktigt?", måste du ha ett övertygande svar på det. Du måste känna till kärnan i din verksamhet och kunna argumentera för kulturen.
Kursens upplägg:
Kursen börjar med att du utvecklar din kännedom om
aktuella trender i kulturpolitiken och kulturpolitisk debatt.

Dag 1-3.
Inlärningsmål:
Du:
- utvecklar en insikt om hur konst och kreativitet
hanterats kulturpolitiskt både nationellt och internationellt
-utvecklar en insikt om hur man arbetat med nya businessmodeller för konst
- lär dig centrala begrepp för kulturpolitiken
- deltar i seminarier kring kultur och kulturpolitik
To do:
Du:
- läser texter för de olika dagarnas närstudietillfälle
- Du utvecklar din förmåga att debattera sådana ämnen som du, eller någon annan anser vara centrala för kulturpolitiken och eller samhället.

Uppgifter:
1. Finlandsvenskkulturpolitik
2. Internationell kulturpolitik
3. Min hemtent
4. Presentation på kurseminarium
5. Kulturindutri med Matteo Stochetti
6) Aktivitet

I Matteo Stochettis del av kursen utvecklar du din förmåga att läsa centrala texter kring kulturindustri, konst och kultur. Denna delen förbereder dig för större skriv- och undersökningsprojekt, som t.ex. examensarbete. Du utvecklar din lästeknik ytterligare. Du lär dig begrepp på engelska, och du lär dig att tillämpa dem. Matteo Stochetti’s del av kursen har en separat plan som Stochetti själv ansvarar för.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Kulturpolitik 1& 2

Mer information

None

Litteratur

Karlsson D. (2010). En kulturutredning: pengar,
konst och politik. Göteborg : Glänta produktion
Ilkka Heiskanen, Anita Kangas, Ritva Mitchell. toim. (2015.Taiteen
ja kulttuurin kentät : perusrakenteet, hallinta ja
lainsäädäntö. Helsinki Tietosanoma, 2015
Adorno, T. (2006 (1975)). The culture industry
reconsidered. In
T. Adorno, The Culture Industry (pp. 98-106). New
York:
Routledge. [pp. 98-106] [N.8]
Hanrahan, N. W. (2013). If the People Like It, It Must
Be
Good:
Criticism, Democracy and the Culture of Consensus.
Cultural
Sociology 7(1), 73, 85, 73-85. [12]
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002 (1969)).
Dialectic
of
Enlightenment. Philosophical Fragments. Stanford
(new
edition
1969; or.ed. 1947): Stanford University Press. [pp. 1-
34
and 94-
136]
Markus, G. (2006). Adorno and Mass Culture:
Autonomous Art
Against the Culture Industry. Thesis Eleven, Number
86,
67-89.
[22]
Pye, G. (2010). Introduction: Trash as Cultural
Category.
In G.
Pye, ed Trash Culture. Objects in Cultural
Perspective
(pp. 1-13).
Bern: Peter Lang. [12]
Roberts, D. (2003). Illusion Only is Sacred:From the
Culture
Industry to the Aesthetic Economy. Thesis Eleven,
Number 73,
83-95. [12]
Stiegler, B. (2011 ). Suffocated Desire, or How the
Culture
Industry Destroys the Individual: Contribution to a
Theory
of
Mass Consumption. Parrhesia No.13, 52-61. [9]
Waldman, D. (1977). Critical Theory and Film:
Adorno and
the
"The Culture Industry" Revisited. New German
Critique,
No 12
Autumn, 39-60. [21]
Wernick, A. (1991). Promotional Culture. Advertising,
Ideology
and Symbolic Expression. London: Sage. [PP. 181-
198]
[17]

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

4 helheter

Uppgift 1&2) Kulturpolitisk debatt, muntlig & skriftlig presentation (20 p)
Uppgift 3) Hemtent individuell del (30 p)
Uppgift 4) Seminarium (30 p)
Uppgift 5) Reflektionslog från Matteo Stochettis
workshops (20 p)
Uppgift 5) Activity

Vitsord 5: 90-100 p
Vitsord 4: 80-89 p
Vitsord 3: 70-79 p
Vitsord 2: 60-69 p
Vitsord 1: 50-59 p
Underkänd: 0-49 p

P står för poäng.
Således är minimikravet för att klara kursen 50
poäng som man erhållit från alla 5 helheter eller
minimi 3 helheter.
Bedömningskriterier på asta i samband med uppgifterna.

Lärare

  • Stocchetti Matteo
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 09:30 - 11:30 Kulturpolitik och kulturindustri Träskman Tomas
2020-03-24 10:00 - 12:00 A311 Cultural Policy and Cultural Industries Stocchetti Matteo
2020-03-31 10:00 - 12:00 A311 Cultural Policy and Cultural Industries Stocchetti Matteo
2020-04-01 09:30 - 11:30 Kulturpolitik och kulturindustri Träskman Tomas
2020-04-07 10:00 - 12:00 A311 Cultural Policy and Cultural Industries Stocchetti Matteo
2020-04-14 10:00 - 12:00 A311 Cultural Policy and Cultural Industries Stocchetti Matteo
2020-04-15 09:30 - 11:30 B326 Kulturpolitik och kulturindustri Träskman Tomas
2020-04-29 11:00 - 12:00 Kulturpolitik och kulturindustri extra webinar för presentationer Träskman Tomas
2020-05-19 12:30 - 16:15 Kulturpolitik och kulturindustri Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning