Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

- kunna utarbeta målformuleringar för projekt
- känna till gruppdynamik och hur man arbetar i team
- kunna grunderna i hur man leder team
- lära sig utarbeta projektplaner och budgeter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
planera och initiera projekt inom kultursektorn - den kreativa
branschen

Innehåll

Kursen är förberedande inför praktik 1 för kulturproducentsstuderandena och innehåller följande element:

- Projektledningsverktyg
- Teamledarskap
- Självledarskap
- omvärldsanalys
- the cycle
- Riskhantering
- Utvärdering av projekt och det egna arbetet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Närvaro stöder lärandeprocessen

Litteratur

Richman, L. L. 2002. Project Management Step-by-step. New York: AMACOM (ebook)

artiklar och material publicerat på itslearning

eget material kring presumtiva projekt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs följande:

- Närvaro och aktivitet - 10p
- uppgifter och tentamen på itslearning - 40p
- projektplan - 50p

För godkänt vitsord (1) krävs minimi 50 p. Projektplanen är också viktig med tanke på följande steg i studierna

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-07-31

Kursens tidtabell

See ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-02 - Tentamina
 • 2019-10-27 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-09-11 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-09-17 10:00 - 12:30 D173 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-09-25 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-10-09 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-10-15 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-10-16 10:00 - 12:30 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria
2019-10-23 09:30 - 12:00 A503 Kulturprojekthantering från idé till projekt Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning