Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår betydelsen av
IPR och upphovsrätt och kan tillämpa kunskaperna i olika produktions
uppgifter. Under kursens lopp kommer olika frågor kring tillstånd att
tas
upp.
Studeranden skall också involveras i den samhälleliga
diskussionen kring IPR frågor.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
bedöma behovet av de tillstånd som behövs för olika projekt inom
den kreativa branschen. Fokus ligger på finsk lagstiftning

Innehåll

Upphovsrätt för de olika konstformerna samt organisationerna
Lagstiftning kring upphovsrätt
Creative Commons

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, kursen ses som en del av helheten i
evenemangsproduktion men kan tas fristående

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro 80%

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Presentation av uppgift

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

1. "Förhandsuppgift"
2. Tentamen på itslearning (13.3)
3. Essä samt uppgift kring ett tvärkonstnärligt projekt (med
presentation)
4. Uppgifter kring upphovsrätt på itslearning och i samband med
närstudierna samt närvaro enligt institutionens policy 80%

Examinationerna ger poäng enligt följande:

1 = 10 p
2 = 30 p
3 = 30 + 10 p
4 = 10+10 p

För att få godkänt i kursen krävs minst 50 poäng

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Kursanmälningstid

2019-12-16 till 2020-01-15

Examinationsformer

 • 2020-03-13 - Tentamina
 • 2020-03-22 - Rapporter och produktioner
 • 2020-03-18 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-15 09:30 - 12:00 B326 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-01-22 09:30 - 12:00 F367 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-01-29 09:30 - 12:00 B326 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-02-05 09:30 - 12:00 B326 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-02-12 09:30 - 12:00 B326 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-02-19 09:30 - 12:00 B326 Upphovsrätt Bäck Maria
2020-03-18 09:30 - 12:00 Upphovsrätt https://arcada.zoom.us/j/6082400659 Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning