Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande efter genomfört
projekt ska ha erfarit vad det innebär att framställa ett eller flera
konstverk, och genom att gå in i flera olika konstnärsroller erhålla
kompetens att på ett djupare plan förstå och på olika sätt kunna
kommunicera med alla inblandade i en konstnärlig process.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

1) identifiera konstnärens roll i ett kulturprojekt och vilka krav
och utmaningar som konstnären tvingas att möta

2) framställa ett eller flera konstverk och under processens gång
ikläda sig en eller flera konstnärsroller; dessa konstverk kan vara
teaterprojekt, musikprojekt eller bildkonstrelaterade projekt

3) lyssna till andra och utnyttja olika kommunikationsstilar
(skriftliga, muntliga, visuella)

4) behärska de branschtypiska kommunikationssituationerna
och förmå arbeta i ett mångprofessionellt arbetsteam

5) analysera och utveckla sin professionella identitet som
kulturproducent i förhållande till konstnärligt skapande

6) ta ställning till etiska frågor inom kulturen

Innehåll

Se itslearning

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Konstnärligt skapande

Mer information

Inga

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Konstnärligt projekt
Examination 3: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
1) 15 %
2) 60 %
3) 25 %

Lärare

Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 09:30 - 15:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-13 09:30 - 15:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-15 09:30 - 16:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-20 09:30 - 16:00 F367 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-21 09:30 - 15:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-22 11:45 - 16:00 E380 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-23 12:15 - 17:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-27 09:30 - 16:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-28 09:30 - 16:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-29 09:30 - 16:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-01-30 09:15 - 14:00 C350 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-03 09:00 - 18:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-04 09:00 - 18:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-05 09:00 - 18:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-06 09:00 - 18:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-07 09:00 - 18:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-10 09:15 - 19:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-11 09:15 - 19:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-12 09:15 - 22:00 A211 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth
2020-02-13 09:15 - 22:00 A211 Konstnärlig produktion PREMIÄR Öhman Elisabeth
2020-03-05 11:00 - 12:30 B326 Konstnärlig produktion Öhman Elisabeth

Kurs och studieplanssökning