Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande bekantar sig
med ett urval matematiska begrepp och metoder som
används inom digital signalbehandling samt känner till
typiska tillämpningar inom medietekniken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
känna till den matematik som utgör grunden för digital
signalbehandling samt tillämpningar inom medieteknik

Innehåll

Teorin för digital signalprocessering
Typiska tillämpningar inom digital signalprocessering
Filter inom digital signalprocessering

Förkunskaper

Grundläggande matematik.

Kursen ersätter följande kurser

Diskret matematik IT‑1‑005 (0)

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • MS

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro på gästföreläsarnas lektioner.
För godkänd prestation krävs att studenten avlägger alla tre
deltentamina med godkänt vitsord.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning