Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten programmeringens grunder med programmeringsspråket C.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna utföra enkla programmeringsuppgifter på programmeringsspråket "C". Till detta hör skapandet av krav och funktionsspecifikation samt koding i ANSI C.

Innehåll

Syntax och semantik i programmeringsspråket C

 • den allmänna uppbyggnaden hos ett C-program
 • datatyper
 • aritmetiska och logiska uttryck
 • tilldelningssats och sammansatt sats
 • in- och utmatning av information
 • styrsatser för förgrening och upprepning
 • funktioner och rekursion
 • modulär programutveckling
 • filhantering
 • Standardfunktioner och standardbibliotek

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

alla uppgifter utförd före tenten

Litteratur

Bilting,U. och Skansholm,J.: Vägen till C, Studentlitteratur, Sverige, 1987
Korpela,J. ja Larmela,T.: C-Ohjelmointikieli, OtaDATA, Espoo, Finland,1992

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

none

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2009-02-03 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning