Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

It 2005 - 2006 - System- och applikationsprogram

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande en orientering om informationsteknik med betoning på PC-datorer, tillämpningsprogram i PC-datorer och datanät.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:

 • kännedom om skolans IT infrastuktur och kunna använda skolans datorer
 • lärt sig grunderna i texthantering, kalkylprogram, databaser och att kommunicera över nätet
 • förstått principerna för hur programvara utvecklas
 • förmåga att beskriva på allmän nivå datorns hårdvara, operativsystem och kopplingen mellan hårdvara och programvara
 • kännedom om principerna för datanät
 • förstått vad datasäkerhet innebär

Innehåll

Datorns funktionsprinciper
Hårdvaran och kringutrustning i en PC dator
Datarepresentation
Programvara (algoritmer, programmeringsspråk, programutveckling)
Operativsystem
De vanligaste applikationsprogrammen i PCn
Datornät

Förkunskaper

Inga

Litteratur

J. Glenn Brookshear: computer science; an overview

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 38 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 23 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 3 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 23 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Slutförhör o kursutvärdering - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-08-31

Kursens tidtabell

Se hemsidan.

Examinationsformer

 • 2006-10-30 - Tentamina
 • 2006-10-10 - Rapporter och produktioner
 • 2006-10-31 - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning