Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
 • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier
 • It 2001 - 2004 - Datakommunikation och nätverk
 • Medieteknik 2001 - 2004 - Telekommunikation och mätteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Ger en introduktion till de mest använda nätverksprotokollen

Läranderesultat

Studenten skall kunna hantera nätverksinformation på
olika nivåer i en referensmodell samt få detaljkunskap
om de vanligaste nätverksprotokollen

Innehåll

 • kontrollmekanismer för dataöverföring
 • Ethernet och Token Ring
 • datalink-, router- och transport-protokoll
 • protokollfamiljen TCP/IP
 • IPv6, IPX, PPP-protokollet
 • ATM-baserad datakommunikation
 • FDDI och ISDN

Förkunskaper

Datorn och datanät, C-språket 1, Operativsystemet
UNIX

Litteratur

A.S. Tanenbaum: Computer Networks, Third Edition,
Prentice Hall, USA, 1996, ISBN 0-13-394248-1.
L.L. Peterson & B.S. Davie: Computer Networks A Systems
Approach, Morgan Kaufmann Publishers, USA,1996, ISBN 1-55860-368-9.
Magnus Evert: Datakommunikation - Nu och i framtiden.
Studentlitteratur, Lund, 1998, ISBN 91-44-00568-7.
D.S. Novick, A World of Protocols, Radcom Academy,USA, 1998, ISBN 9659019904
Manualer, produktbeskrivningar.
www-sidor på Internet, t.ex. http://gaia.cs.umass.edu/ Extern länk
cs653-1997/notes/ och http//www.sit.fi/~grahn Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning