Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Medieteknik 2001 - 2004 - Webbmedia
 • It 2001 - 2004 - Www-teknologier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Ge studeranden färdighet och teoretiska kunskaper för att förstå problematiken och metoderna för produktion av multimedia. Basteknik för produktion av bild-, ljud-, animerings- och videomaterial presenteras och tränas. Kursen fortsätter en genomgång av verktyg för bearbetning av media samt fördjupning i teknologier och standardisering som möjliggör multimedia på Internet, Intranät och lokalt i en dator. Vid slutförd kurs har studeranden producerat en multimedieprodukt.

Läranderesultat

 1. skriva manus och storyboard
 2. planera gränssnitt, flöde och struktur
 3. producera och redigera text, bild, ljud och video
 4. komprimera och integrera multimedia
 5. känna verktyg och problematik i multimedia
 6. skapa en högkvalitativ multimedia slutprodukt

Innehåll

Definition av multimediabegreppet
Presentation av typiska multimediaprodukter
Standardisering och teknologier inom multimedia
Produktion och redigering av fotomaterial
Produktion av grafik och animering
Produktion och redigering av ljudmaterial
Produktion och redigering av videomaterial
Produktion av multimedia med basverktyg
Produktion av multimedia med specialverktyg

Förkunskaper

Internet teknik, Serverprogrammering

Kursen ersätter följande kurser

Multimedieproduktion, 2000-2004

Mer information

Sista inlämningsdatum veckan då kursen slutföres

Litteratur

Gulliksson Håkan och Lindström Jakob: Ljud och bild över nätverk, Studentlitteratur, 2002, ISBN 91-44-04200-0
Keränen Vesa, Lamberg Niko ja Penttinen Jukka: Digitaalinen media, Docendo, 2005, www.docendo.fi Extern länk, ISBN 951-846-198-8
Keränen Vesa, Lamberg Niko ja Penttinen Jukka: Multimedia, Teknolit Oy, 2000, www.teknolit.fi Extern länk, ISBN 951-846-027-2
Deitel H. M., Deitel P. J. and Nieto T. R.:
Internet and World Wide Web, How to Program, Prentice Hall, 2000, www.prenhall.com Extern länk, ISBN 0-13-016143-8

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 43 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 73 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-11-04

Kursens tidtabell

1 (35) Multimediaprodukter, planering av multimedia, projekt 1 ut
2 (36) Standarder, teknologier, användargränssnitt, manus,
3 (37) Berätta med video och film, manus, storyboard, projekt 1 in, projekt 2 ut
4 (38) Produktion och redigering av videomaterial
5 (39) Ljudmiljö, produktion och redigering av ljudmaterial, projekt 2 in, projekt 3 ut
6 (40) Redigering av ljud, produktion av midi
7 (41) Planering, produktion och redigering av multimedia, projekt 3 in, projekt 4 ut
8 (42) Redigering av multimedia, planering av gränssnitt, ljudspår, textning
9 (43) Produktion av grafik och animering, projekt 4 in
10 (44) Resultat, avslutning

Examinationsformer

2007-11-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning