Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i datorarkitektur och assemblerprogrammering.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: -beskriva processorers arkitektur, olika instruktionsuppsättningar och dess egenskaper, minnesadressering samt avbrottshantering -beskriva minnessystemen -beskriva I/O arkitekturer -beskriva parallellismen och "pipeline" i datorsystem -konstruera assemblerprogram

Innehåll

Representation av data och program Processorers arkitektur och egenskaper, dess instruktionsuppsättning Minnessystem I/O system Parallell arkitektur och pipelining Assemblerprogrammering

Förkunskaper

Kurserna: Introduktion i IT Introduktion i programmering

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

-

Litteratur

Comer Douglas: Essentials of Computer Architecture, Pearson Education Inc., New Jersy, 2005 Material på Internet Utdelat material

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

-

Kurs och studieplanssökning