Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

To give students the skills and understanding to analyze and solve engineering problems.

Läranderesultat

-To produce free body diagrams of engineering structures. -To apply the equations of equilibrium in the solution of static engineering problems. -To calculate the internal forces in truss members of bridges. -To apply the principle of the conservation of energy in the solution of dynamic engineering problems.

Innehåll

- Concurrent Force Systems. - Equilibrium. - Moments and Torque. - Distributed Forces. - Trusses, Frames, and Machines. - Curvilinear Motion of Particles - Newtons Second Law - Energy and Momentum Methods - Systems of Particles /Kinematics of Rigid Bodies - Kinetics of Rigid Bodies in Plane Motion

Förkunskaper

NONE

Litteratur

"Engineering Mechanics-Statics" Riley and Sturges. ISBN 0-471-51241-9 “Vector Mechanics for Engineers-Dynamics”, Beer, Russell and Johnston.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 30 timmar
  • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • 2008-04-10 - Tentamina
  • 2007-01-21 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning