Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the students basic understanding of both DC and AC circuits as well as hands-on training in building and testing digital circuitry.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to: - Perform basic calculations on series and parallel DC and AC circuits - Design and build basic digital electronic circuits.

Innehåll

- DC Circuit Theorems - Alternating Voltages and Currents - Series and Parallel AC Circuits - Wires and Fuses - Basic Analog and Digital Elctronic Circuits

Förkunskaper

None

Mer information

All laboratory work must be approved by the teacher!

Litteratur

Electrical Principles & Technlogy for Engineering J.O.Bird ISBN 0-7506-2196-6 Basic Analog and Digital Student Guide Version 1.3 PARALLAX INC.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 34 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 36 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Kuvaja Markus

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Week 36: - Introduction - DC Circuit Theorems Week 37: - Alternating Voltages and Currents - Wires and Fuses - Single-Phase Series AC Circuits Week 38: - Single-Phase Series AC Circuits - Single-Phase Parallel AC Circuits Week 39: - Single-Phase Parallel AC Circuits - Rehersal and preparations for lab work Week 40: - Preparations for lab work - Lab, Basic Analog and Digital Circuits Week 41: - Lab, Basic Analog and Digital Circuits Week 42: - Lab, Basic Analog and Digital Circuits Week 43: - Lab, Basic Analog and Digital Circuits Week 44: - Lab, Basic Analog and Digital Circuits - Examination

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning