Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Förkunskaper

Math1 and Math2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 46 timmar
  • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 4 timmar
  • Varav schemalagda studier: 126 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Badal Durbo

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-03-21

Examinationsformer

2011-03-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning