Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

To understand the importance of costs in a company. To learn methods for systematic follow-up and control of costs.

Innehåll

 • What is Cost Management? Concepts and definitions.
 • Types of costs: variable, fixed, and semifixed.
 • Cost-volume-profit analysis, break even analysis.
 • Budgeting & tracking methods.
 • Cost problem methodology. How to obtain information.
 • Overhead cost allocation: principles, workshop.
 • Normal volume, practical capacity.
 • Cost modelling: regression analysis, scale factors.
 • "Make or buy" analysis + example.
 • Standard costing. Variance analysis.
 • Cost-cutting methods.
 • Activity-based costing.

Förkunskaper

Industrial Economics.

Litteratur

Official course notes by Henry Ericsson are published on the web.
Course textbook: Drury, Colin, Costing - An Introduction, Chapman
& Hall, 1994, ISBN 0-412-587780-7.

Reference literature
Becker & Glad: Activity-Based Costing. John Wiley & Sons, 1996.
Oliver, Lianable, The Cost Management Toolbox,
AMACOM, New York 1999, ISBN 0-8144-7053-X

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Fellman Veronica

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning