Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Im 2005 - 2006 - Engineering and design

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

To give students the understanding and skills to design and analyze engineering components and structures.

Läranderesultat

-To calculate engineering stresses due to normal loads, shear loads, bending and torsion in engineering components.
-Define the size and material for given engineering components under the application of loads.
-To calculate the maximum allowable loads for given engineering components.

Innehåll

-concept of stress
-axial loading
-torsion
-pure bending
-design of beams

Förkunskaper

Statics

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

none

Litteratur

"Mechanics of Materials"
Beer, Johnston,DeWolf
ISBN 0-07-365935-5

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
 • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Vihtonen Mathew

Examinator

Vihtonen Mathew

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

period 1

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning