Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklas som sakkunnig inom ett
valfritt område av Idrott och Hälsopromotion.
Studerande behärskar grunderna för
forskningsbaserat utvecklingsarbete, får
beredskap till ett innovativt och evidensbaserat
arbetssätt och kan utnyttja nationell och
internationell forskning i sitt arbete som
idrottsinstruktör/Hälsopromotör. Han/hon kan
självständigt avgränsa ett tema för utveckling av
idrott och hälsopromtion och söker och utnyttjar
kunskap med vetenskaplig metodik och systematik.
Studerande kan dokumentera resultaten av sitt
arbete och skriva rapport och övar sig i att
logiskt och kritiskt granska, tolka och
presentera data enligt vetenskapliga principer
och kan
argumentera för sina åsikter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra ett utvecklingsarbete där
vetenskaplig metodik och systematik används samt
skriva en rapport på arbetet.

Innehåll

Självständiga studier, grupphandledning,
seminariepresentationer, Thesis presentation

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Ett projekt eller utvecklingsarbete, gärna i
samarbete med arbetslivet. Examensarbetet kan
utföras individuellt eller i grupp, men varje
students självständiga insats skall kunna bedömas.

Litteratur

Aktuell litteratur och forskning inom respektive
område. Vetenskapliga artiklar. Metodiklitteratur.

Studieaktiviteter

Examensarbetsprocess - 405 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

 1. Dokumentation och presentation av idé för
  examensarbete vid seminarium

 2. Skapande av plan för eget examnesarbete,
  presentation av egen plan och opponering av annan
  plan för examensarbetet vid seminarium

 3. Genomförandet av examensarbetet

 4. Presentation av eget examensarbete och
  opponering av annat examensarbetet vid Thesis
  Forum

 5. Delta i och lyssna på 8 Thesis Forum -
  presentationer

 6. Mognadsprov

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Wikström-Grotell Camilla
 • Vienola Riitta

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning