Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning är att studeranden:
- förstår stresshanteringens möjligheter i att förhindra negativ stress
- förstår för vad självkännedom är samt känna till de vanligaste försvarsmekanismerna som individerna har då de befinner sig i en stressad omgivning
- får en inblick i olika typer av stressmanagement arbetsredskap

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- är förmögen att behärska olika modeller för stresshantering

Innehåll

Innehåll:
- förståelse för stress
- stress i dagens samhälle
- stresshanteringsmetoder
- stresshantering på arbetsplatsen

Förkunskaper

Inga.

Mer information

Alla seminarier, föreläsningar och demos är obligatoriska.
Deadline för raportten är 16.4.2009.

Litteratur

Litteraturlista delas ut i början av kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 13 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 11 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 2 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 47 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 97 timmar
 • Varav schemalagda studier: 36 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

 • Kärkkäinen Reino
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2009-04-16 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning