Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter godkänd tentamen skall den studerande kunna:

Biomekanik (bok):

 • Kombinera kunskap i anatomi med kunskap i rörelseanalys och träning.
 • Planera ändamålsenliga verksamhetsformer utgående från biomekanisk analys / rörelseanalys.

Samhälls- och ledarsskapskompetens:
Human Resource-perspektiv - Hur man kan anpassa ledarskap efter mänskliga behov och påverka arbetsplats dynamik på ett positivt sätt.

Sweet Sweat evenemang:
Den studerande fördjupar sitt kunnande i projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Biomekanik (bok):
Förstå vad som händer i kroppen vid olika rörelser (biomekaniskt) och kunna välja övningar på basis av det för att öka prestationsförmågan eller att träna upp en viss del av kroppen. Förstå den neuromuskulära grunden i olika rörelser (t.ex. hur rörelser kontrolleras) och mekaniska lagar som förklarar det tekniska utförandet av olika övningar inom idrotten. Ha kunskap om musklers läge och arbetssätt, om krafter, vridande moment, tyngdpunkt, impuls, rörelsemängd, centralrörelse, arbete, energi, effekt och om tröghetsmoment och på basis av det bedöma hur och vad man skall träna.

Ledarsskap (bok):
Kunna ledarskapsteorier som leder till en modell för effektivitet som bygger på ömsesidighet och lärande.

Sweet Sweat (evenemang):
Kunna tillämpa projektmetoder för att utveckla sitt eget yrkesområde.

Innehåll

Självstudier och boktentamen.
Att delta i projekt arrangemang.

Förkunskaper

Anatomi, Fysiologi och Biomekanik kursen avklarad

Litteratur

Biomekanik:

 1. Wirhed, R. 2012. Anatomi med rörelselära och styrketräning. Harpoon Publications AB. (150 s)
 2. Everett, T. & Kell, C. (red) 2010. Human movement. An introductory text. Sixth Edition. Elsevier. (s. 1-60, 123-154, 227-242)

Ledarsskap:
Pihl, Emma. 2011, Att leda nästa generation: generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamenter? Karlstad: TUK Förlag AB, 173 s. ISBN 9789186419127

Lee G. Bolman, Terrence E Deal. 2003, Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur 2005.ISBN: 9789144060101. Sidor 130-225.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Självstudier - 131 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs godkänt avklarad bokpaket (studeranden kan själv välja mellan de erbjudna paketen)

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning