Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • studeranden skapar sig en förståelse om den omgivning i vilken idrotten existerar och fungerar
 • studeranden förstår sambandet mellan samhälle och idrott i historisk, social och politisk belysning
 • studeranden känner till vilken roll idrotten har i den kommunala verksamheten.
 • studeranden känner till finansieringsgrunderna för idrottsverksamheten. Studeranden förstår hur idrottsverksamheten är uppbyggd i vårt land

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

 • har heltal åsikt på idrottens roll i vårt samhälle

Innehåll

Innehåll:

 • idrottsjuridik
 • idrottssociologi
 • idrottshistoria och -politik

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Litteratur för idrottspolitiken:
Idrottslagen 1999
Material utgivet av kommunförbundet: www.kuntaliitto.fi Extern länk

Litteratur för idrottssociologin:
L-M Engström. Idrotten som social markör. HSL Förlag. 1999
Juppi, Klemola, Ilmanen, Aunesluoma: Liikunta kaikelle kansalle. Helsingfors.1995
Mertaniemi, Miettinen. Suuntana hyvinvointi- mitkä ovat liikunnan mahdollisuudet?
Jyväskylä 1998

Litteratur för idrottshistoria
K-arne. Blom. Idrottenshistoria.1995.Sisu
Suomi uskoi urheiluun.1992.Helsingfors
Wuolio. Suomen liikunta historia. Helsinki. 1982.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 24 timmar
 • Självstudier - 49 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Taskinen Topi

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2011-02-10 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning