Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att man kan förstå
pedagogiska utmaningar och förklara ledarens
betydelse för inlärningssituationer.
-förstår vilka krav som ställs på en god
undervisning samt lär sig vilken betydelse läraren
har i undervisningsprocessen.
-får insikt i vilka faktorer som påverkar det
idrottspedagogiska/ hälsopedagogiska ledarskapet
kan planera och genomföra undervisning (sekvenser)
av olika omfattning inom idrottspedagogiskt
ledarskap för olika målgrupper

 • förstår motorsiska utveckling, kontroll och
  inlärningens betydelse för givna målgruppen
 • Studerande tar initiativ
 • Studerande gör uppgifterna han/hon har noggrant och kan ta ansvar över sitt arbete
  – studerande är exact när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider
 • Studerande kan tillämpa de yrkesetiska principerna för sin egen bransch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att dra verksamhet för barn grupper som grundar sig på motoriska utvecklingens principer.

Studeranden lärsig: (opiskelija oppii)

 • fördjupa sina teoretiska kunskaper inom motorisk utveckling och inlärning. (syventää teoreetista osaamistaan motorisen kehittymisen ja oppisen osalta)
 • förstår sitt etiska ansvar som utbildare och ledare (Ymmärtää eetisen vastuun ohjaajana)
 • känna till i vilken utvecklingsperiod målgruppen är (tunnistaa missä kehittymisvaiheessa kohderyhmä on) (Herkkyyskausi, sensitive period)
 • planera aktiviteter för målgruppen som grundar sig på motoriska utvecklingens principer. (suunnittelemaan aktiviteettejä kohderyhmälle jotka perustuvat motorisen oppimisen periaatteisin)
 • dra verksamhet för målgruppen som grundar sig på motoriska utvecklingens principer. (ohjaamaan toimintaa kohderyhmälle joka perustuu motorisen kehittymesen periaatteille)

Innehåll

-Självständig barnpraktik på dagis

Förkunskaper

Motorisk inlärning och utveckling kursen

Litteratur

Själv vald vetenskaplig litteratur som fungerar som
bas för reflekterande praktikrapport.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Självstudier - 12 timmar
 • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Genomförd praktik
Inlämning av praktikrapport till Itslearning.
Instruktioner för rapport finns på Itslearning.
Presentation av sin praktik under
praktikreflektions seminarium.

Lärare

 • Vaappo Marko
 • Wiik Mikaela

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning