Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
- blir förtrogen med olika metoder att undervisa i olika grenar utifrån motoriska färdigheter.
-kan aktivt söka och använda lämpligt material för undervisningsövningarna.
-lär sig att evaluera sin egen och andras undervisning,
-lär sig ge och få samt bearbeta konstruktiv feedback.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att leda utifrån ett beställningscase olika sorters idrottsgrenar både inomhus och utomhus samt kritiskt utvärdera sin egen verksamhet och uppnådda mål i caset

Innehåll

Instruktionsövningar: Inomhus motions- och hälsofrämjande aktiviteter 50 %
Instruktionsövningar: Utomhus motions- och hälsofrämjande 50 %

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Meddelas i början av kursen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 60 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 60 timmar
 • Varav schemalagda studier: 73 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Vaappo Marko

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-04-30 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning