Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får en inblick i konditionstestningsverksamheten på fältet i Finland. Studeranden får både en teoretisk och praktisk inblick i konditionstestningsverksamheten och testfysiologin genom att utföra testerna praktiskt på egen hand. Studeranden kan tillämpa det kunnandet för att främja hälsa och fysisk aktivitet samt att planera träning för olika målgrupper. Studeranden är medveten om värdegrunden och de yrkesetiska principerna inom konditionstestningsverksamheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • kunna utföra de vanligaste konditionstesten
 • känna till testutrustningen som används vid de vanligaste konditionstesten
 • känna till hur man tolkar resultat av de vanligaste konditionstesten
 • känna till olika testmetoders innehåll, teoretiska bakgrund och användningsområden
 • kunna välja lämpliga test för olika målgrupper
 • känna till sitt eget ansvar då han/hon utför konditionstest
 • känna till vad högklassig konditionstestning betyder och innehåller

Innehåll

 • Allmänna saker (säkerhet, kvalitet, etik osv.) gällande konditionstestning
 • Testning av kroppssammansättning
 • Testning av uthållighet
 • Testning av styrka och snabbhet
 • Testning av rörlighet och balans

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi, Belastning- och idrottsfysiologi, Träningslära

Mer information

Obligatorisk närvaro i lektionerna.

En del av kursen kan vara på engelska, om vi har utbytesstudenter med.

Litteratur

Kurslitteratur:

 • Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M. 2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Sisu idrottsböcker.
 • Keskinen, K.L., Häkkinen, K. & Kallinen, M (red.) 2004 eller nyare. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura.
 • Kuntotestauksen hyvät käytännöt. 2010. Liikuntatieteellinen seura.

Referenslitteratur:

 • Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S. (ed.) 2010. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.
 • Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (ed) 2005. ACSM’s Health-related Physical Fitness Assessment Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.
 • Tanner, R. & Gore, C. (ed) 2013. Physiological tests for elite athletes. Second Edition. Human Kinetics.
 • Suni, J. & Taulaniemi, A. (red.) 2012. Terveyskunnon testaus – Menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro Oy.
 • Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H.A. & Stromme, S.B. 2003. Textbook of Work Physiology. Physiological Bases of Exercise. Fourth Edition. Human Kinetics.
 • Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för idrotterna. Sisu idrottsböcker.
 • Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. & Häkkinen, K. (red.) 2004. Urheiluvalmennus. VK-Kustannus Oy

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för testrapporterna utför grunden för slutvitsordet.

Dessutom krävs

 • antigen aktivt deltagande (närvaro) i föreläsningarna eller godkända skriftliga rapporter i teoridelen
 • aktivt deltagande i praktiska övningarna
 • att alla uppgifter är gjorda och lämnat in i tid enligt anvisningarna

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-05-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning