Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

-Studerande lär sig olika grenar och förstå hur hon/han och andra lär sig olika motoriska aktiviteter.
-Studerande ska också kunna förstå vilka saker som är viktiga inom motoriska inlärningsprocesser.

Läranderesultat

Studeranden kan tillämpa och utveckla hälsofrämjande aktiviteter. Studeranden kan analysera hur man lär ut olika motionsformer och hälsofrämjande aktiviteter till olika målgrupper.

Innehåll

Friidrott 16 t
Skrinning 10 t
Gymnastik 20 t
Motion och dans 20 t
Övriga idrotter 6 t
Kampsporter 10 t
Vatten sport 27 t

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mer information

Vissa grenar har analys av rörelse/utförning som examination. Minimikrav i de olika grenarna presenteras på timmarna. Kurserna förutsätter egen träning förrutom undervisningstimmarna.

Obligatorisk närvaro ( 80 %) samt utförande av examination.

Vitsord: 1-5

Gruppindelning (2 grupper) i de flesta idrottsgrenarna.

Litteratur

Litteraturen meddelas per kurs i de olika idrottsgrenarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 78 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Portfolion lämnas in på Itslearning
Instruktioner finns på Itslearning.

Lärare

 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta
 • Wiik Mikaela

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning