Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
-förstår betydelsen av människans fysiska och motoriska utvecklingen som del av helhetsutvecklingen.
-lär sig olika skeden i människans motorisk utveckling

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå villkoren för motorisk inlärning i olika åldrar.

Innehåll

Människans fysiska utveckling, människans motorisk utveckling samt motorisk inlärning

Förkunskaper

inga

Mer information

Studieformer:
Föreläsningar, skriftliga arbeten, praktisk undervisning, praktiska uppgifter, analysuppgifter samt tentamen.

Litteratur

Motorisk utveckling och kontroll TENTLITTERATUR;

Sheridan,M. From Birth to Five Years

Shumway-Cook A, Woollacott M. 2001. Motor Control: Theory and practical applications. ISBN 0-683-30643-X (ss.1-44)

Ericsson, I (2005). Rör dig - Lär dig. Motorik och inlärning. Sisu Idrottsböcker. Malmö.(kapiteln 1,2,3,4 och 5)

Langlo Jagtøien. G, Hansen.K, Annertedt. C. (2002). Motorik, lek och lärande. Multicare förlag. Göteborg.(kapiteln 3 och 6)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 9 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium om dagisbesök observationerna

Lärare

 • Vaappo Marko
 • Kokko Anne

Examinator

Vaappo Marko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-12-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2013-12-17 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning