Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
Vid slutet av kursen förväntas studenten
att kunna:

 • Hantera distributionen för en webbutiker skapade i E-handel kursen
 • Förstå hur global distribution fungerar
 • Förstå hur digitala produkter och lagras och
  distribueras
 • Definiera begreppen lagerhantering
 • Beräkna transportavgifter
 • Förstå hur ett affärssystem kan hantera
  distribution

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå sig på och planera distributionssystem för både digitala och fysiska produkter.

Innehåll

 • Distribution från ett webbutik
 • Global Distribution
 • Digital lagring och distribution
 • Transportavgifter
 • ERP lagerhantering

Förkunskaper

Marketing, E-Commerce, Logistics.

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

ingen

Litteratur

ingen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 48 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-04-13

Kursens tidtabell

The course runs in Period 3.

Examinationsformer

2014-03-11 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning