Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The course objective is to introduce e-business from a Business perspective rather than from a technological perspective. Concepts, the influence of e-business and different techniques are also presented. Students are able to work in teams and implement a fully functional webshop.

Läranderesultat

- The student can identify business critical processes - The student can define opportunities, problems and risks with e-business - The student can compare different business models for eCommerce within different lines of business - The student can analyze and reflect over different electronic marketplaces and their functionality - The student has a good command of the principles for advertising, order handling and payments on the Internet - The student is able to work in teams and implement a fully functional webshop

Innehåll

- Foundations of e-business - Opportunities, problems and risks - Business Models - Internet sales; Advertising, order handling, payments - Platforms for e-business - Webshop implementation in Arbit e-Business Lab

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

none

Litteratur

Laudon & Traver. 2010. E-commerce. Business. Technology. Society. Pearson. Material available in itslearning, Arcada e- learning environment

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande: Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en nätbutik för ett företag Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med utvald plattform. i Arcadas e- business Lab Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-01-31

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning