Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The course objective is to introduce e-business
from a Business
perspective rather than from a technological
perspective.
Concepts, the influence of e-business and
different techniques
are also presented. Students are able to work in
teams and
implement a fully functional webshop.

Läranderesultat

 • The student can identify business critical
  processes
 • The student can define opportunities, problems
  and risks with
  e-business
 • The student can compare different business
  models for
  eCommerce within different lines of business
 • The student can analyze and reflect over
  different electronic
  marketplaces and their functionality
 • The student has a good command of the principles
  for
  advertising, order handling and payments on the
  Internet
 • The student is able to work in teams and
  implement a fully
  functional webshop

Innehåll

 • Foundations of e-business
 • Opportunities, problems and risks
 • Business Models
 • Internet sales; Advertising, order handling,
  payments
 • Platforms for e-business
 • Webshop implementation in Arbit e-Business Lab

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

N/A

Mer information

none

Litteratur

Laudon & Traver. 2010. E-commerce. Business.
Technology.
Society. Pearson.

Material available in itslearning, Arcada e-
learning environment

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande:
Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en nätbutik för
ett företag
Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med utvald
plattform. i Arcadas e- business Lab
Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade
nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-01-31

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning