Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... *develop an understanding of the basic principles of Operations Management within public and private sector organizations describe how operations management concepts and techniques can be effectively applied to work-based operations *explain how manufacturing operations techniques can be successfully applied to service-based operations *introduce techniques for project planning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att... *select and apply appropriate operations management concepts and techniques to both work-based and case-based operations

Innehåll

-Basics of Operations Management -Linear Programming -Transportation Problem -Forecasting -Project Management

Förkunskaper

Business Mathematics Statistics and Probability

Litteratur

Operations Management by Jay Heizer and Barry Render ISBN 0-13-185755-X

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 45 timmar
  • Exams - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 8 timmar
  • Varav schemalagda studier: 125 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Badal Durbo

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-03-16

Examinationsformer

2012-03-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning