Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förklare den globala handeln och dess betydelse för den globala ekonomien.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå utrikeshyandelens betydelse för enskilda nationers ekonomier och för den globala ekonomin.

Innehåll

Den globalamarknaden, WTO, protektionism, fri- handel, valutor, dokument i utrikeshandel.

Förkunskaper

Marknadsföring, nationalekonomi, matematik, redovisning.

Mer information

Deltagarna måste vara närvarande i 70% av alla timmar eller mer.

Litteratur

Masaaki Kotabe & Kristiaan Helsen, Global Marketing Management, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2004 A Basic Guide to Exporting, http://www.unzco.com/basicguide/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 43 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 10 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 15 timmar
 • Självstudier - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 65 timmar
 • Varav schemalagda studier: 68 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Tentamen i BLS Deltagande i praktikfall En skriftlig kursuppgift (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Mildén Peter

Examinator

Mildén Peter

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning