Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten färdigheten att skriva ett examsarbete.

Läranderesultat

Vara redo att börja arbete på sitt examensarbete.

Innehåll

Forskingsmethodik. Hur att hitta lämpligt ämne för ett examensarbete? Hur planerar man ett examensarbete? Hur väljer man rätt metod.

Förkunskaper

Alla första och andra årets kurser

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Resource: Ebrary Info @ Google Books Title: How to Research (3rd Edition) Saunders, M. Doing Research in Business & Management. Pearson Author: Blaxter, Loraine Add. authors: Hughes, Christina Tight, Malcolm Year: 2006 Subject: Research -- Methodology. Research. ISBN: 9780335229536 Imprint: Open University Press : Buckingham, , GBR Language: en External: http://site.ebrary.com/lib/arcada/docDetail.action Extern länk? adv.x=1& amp;d=all& amp;f00=title& amp;f01=author& amp;f02=& amp;hitsPerPage=500& amp;p00=how+to+research& amp;p01=hughes& amp;p02=& amp;page=1& amp;id=10196987

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 17 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i seminarkursen

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first session

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning