Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten kunnskap om
och förståelse av konsument beteende, samt färdigheten att
praktiskt använda den i marknadsföring av varor och tjänster.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
att vara insatt i teorier om konsument beteende och kunna
använda dem i marknadsföring av varor och
tjänster.

Innehåll

Individen, gruppen, konsumenten, motivation,
beslutsprocessen, att övertyga, köpprocessen, reklam.

Förkunskaper

Marknadsföring I

Kursen ersätter följande kurser

Intermediary marketing, International Marketing

Mer information

Ingen närvaroplikt vid föreläsningarna, men närvaroplikt vid
alla diskussionstillfällen och gästföreläsningar. Tidtabellen för
diskussionstillfällen och gästföreläsniingar ges senare.

Lista över extra litteratur ges under föreläsningarna.

Litteratur

Michael R. Solomon. 2012. Consumer Behaviour. Pearson.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Basgruppsarbete - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
Prestationer: Sluttent, samt lämna in fyra skriftliga uppgifter.
(Samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

see ARBS

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning