Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden ska
ha
förstått, och lagt sig in snäppet djupare, på
ett fåtal metoder som kan utnyttjas för att
optimera en process.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå vad optimering är och hur den
används i maskininlärning.

Innehåll

Kursen genomförs som en kurs med uppgifter och
föreläsningar. Kursens
mål är att den studerande ska ha förstått
problematiken med optimering av en process och
känna till relevanta metoder, så som metoder
för linjära problem och konvexa problem som kan
användas för ändamålet, samt hur optimering kan
användas i maskininlärning. Kursens bedömning
baserar sig på
uppgifter och ett mindre projektarbete.
Projektarbetet kan vara en litteraturstudie,
men även ett programmerings projekt.

Mer information

Uppgifternas tidtabell ges under kursen.
Uppgifterna görs under kursen. Projektets
tidtabell ges under kursen. Projektet görs under
kursen och presenteras före julen.

Litteratur

Ges på lektionen och på itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppgifter
Examination 2 Projektarbete
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: Uppgifter 60 % , projekt 40 %

Lärare

  • Björk Kaj-Mikael
  • Karlsson Jonny

Examinator

Björk Kaj-Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-31 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-07 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-14 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-11-28 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-12-05 09:00 - 13:00 F367 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2019-12-19 09:00 - 13:00 A311 Maskininlärning och optimering Björk Kaj-Mikael
2020-01-30 10:00 - 12:00 Företagsbesök, Innofactor Kägelstranden 9, Esbo. För anmälning och mera info, kolla mejl. Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning