Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande bör efter avlagd kurs klara av att
strukturera problem och implementera dessa som
programkodslösningar. Utöver detta bör
studerande ha förståelse för och kunna tillämpa
olika datastrukturer för att organisera stora
datamängder. Kursen ger även grundläggande
färdigheter i objektorienterad programmering i
Java samt användning av Swing.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att strukturera problem och
implementera dessa som programkodslösningar.
- ha förståelse för och kunna tillämpa
olika datastrukturer för att organisera stora
datamängder.
- ha goda kunskaper i Java.

Innehåll

Repetition och fördjupning:
- objektorienterad programmering i Java
- arv, abstrakta klasser, interface
- Swing

Algoritmer
- algoritmbegreppet
- strukturering (underalgoritmer, rekursion)
- modularitet
- effektivitet (komplexitet)
- exempelalgoritmer (t.ex. hantering av lineära
datastrukturer, sökning, sortering)

Datastrukturer
- dynamiska datastrukturer
- lineära datastrukturer (stack och kö)
- länkade datastrukturer (listor, träd och
grafer)
- filstrukturer

Datatypbegreppet
- elementära datatyper
- uppräkningstyper
- strukturerade datatyper

Förkunskaper

Introduktion till matematisk programmering
Statistik och sannolikhet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 95 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Kursvitsordet bestäms på basen av projektarbeten
och timaktivitet.

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Westerlund Magnus

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se Itslearning.

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 12:15 - 14:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-09 12:15 - 14:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-13 09:15 - 12:00 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-20 09:15 - 11:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-24 09:15 - 11:15 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-27 09:15 - 11:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-01-30 10:00 - 12:00 Företagsbesök, Innofactor Kägelstranden 9, Esbo. För anmälning och mera info, kolla mejl. Karlsson Jonny
2020-01-31 13:15 - 14:30 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-02-03 09:15 - 11:15 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-02-06 10:15 - 12:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-02-10 09:15 - 11:15 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-02-14 12:45 - 14:30 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-02-17 09:15 - 11:15 E385 Datastrukturer och algoritmer - LÄRARLÖST KODTILLFÄLLE! Karlsson Jonny
2020-02-20 13:15 - 15:15 F365 Datastrukturer och algoritmer - LÄRARLÖST KODTILLFÄLLE! Karlsson Jonny
2020-02-27 11:00 - 13:00 F365 Datastrukturer och algoritmer: Kodningstillfälle Karlsson Jonny
2020-03-03 09:15 - 11:15 E385 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-03-05 09:15 - 11:15 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-03-09 09:15 - 13:00 F365 Datastrukturer och algoritmer Karlsson Jonny
2020-03-18 09:15 - 12:30 Datastrukturer och algoritmer: KODNINGSTILLFÄLLE VIA SLACK OCH ZOOM!! https://arcada.zoom.us/j/8204046304 Karlsson Jonny
2020-03-23 09:00 - 16:00 Datastrukturer och algoritmer: Projektfeedback i Zoom Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 30min per student/arbetspar. Anmäl dej/din grupp på Itslearning Karlsson Jonny
2020-03-30 09:00 - 16:00 Datastrukturer och algoritmer: Projektfeedback i Zoom Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 30min per student/arbetspar. Anmäl dej/din grupp på Itslearning Karlsson Jonny
2020-04-01 12:00 - 16:00 Datastrukturer och algoritmer: Projektfeedback i Zoom Tillfället sker i Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8204046304 30min per student/arbetspar. Anmäl dej/din grupp på Itslearning Karlsson Jonny

Kurs och studieplanssökning