Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskaper i datorns arkitektur
och
operativsystem samt erfarenheter av
installation
och
administrering av Linux som ett
serveroperativsystem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att förstå:
- Hur en dator fungerar
- Datorers och operativsystems historia
- operativsystemets funktioner och uppbyggnad
samt att installera och konfigurera Linux som
serveroperativsystem.

Innehåll

- Representation av data och program
- Processorers arkitektur
- Minnessystem
- Operativsystem
- Installation och konfigurering av
serveroperativsystem
- Installation av olika servertjänster.

Litteratur

Handouts och länkar till dokumentationer och annat
nyttigt material finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 34 timmar
  • Självstudier - 101 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Praktiska
övningsuppgifter
och teoretiskt
grupparbete

Examinationskrav

- Praktiska övningsuppgifter
- Teoritent

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny
  • Parikka Peter

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-03-26 16:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-03-30 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-02 16:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-06 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-09 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-16 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-20 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-23 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-27 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter
2020-04-30 15:00 - 18:00 Datorarkitektur och operativsystem: DISTANSFÖRELÄSNING VIA ZOOM Parikka Peter

Kurs och studieplanssökning