Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Grunderna i matematik och programmering

Läranderesultat

Studenter förväntas kunna grunder i tillämpningen av matematik och programmering efter kursen avslutats.

Innehåll

- Introduktion till programmering - Syntax, struktur och enkla program - Funktioner (logaritmiska, exponentiella, etc.) - Matriser och applikation av matriser - Applikationer av trigonometriska funktioner

Förkunskaper

Ingenting

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatorisk närvaro 80% av timmarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 45 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Tenter - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Studenten behöver klara av 50% av båda delarna av kursen.

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Karlsson Jonny

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-10-26

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning