Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är
- att kunna tillämpa teoretisk kunskap i
praktiken.
- att självständigt kunna utföra de vanligaste
uppgifterna i skolhälsovårdarens arbete.
- att utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att kunna planera, genomföra,
utvärdera och dokumentera hälsokontroller för
elever/studenter.
Opiskelija pystyy suunnittelemaan,
suorittamaan, arvioimaan ja kirjaamaan
opiskelijan terveystarkastuksen.
Studenten har en uppfattning om årsplaneringens
betydelse för arbetet inom skol- och
studerandehälsovården. Opiskelijalla on kuva
vuosisuunnittelun merkityksestä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa.
Studenten har en hälsofrämjande arbetsyn.
Opiskelijalla on terveyttä edistävä työote.
Studenten känner till de vanligaste
samarbetspartners inom skol- och
studerandehälsovården samt elevhälsogruppens
arbetsformer. Opiskelija tuntee tavallisimmat
yhteistyökumppanit koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa sekä
oppilashuoltoryhmän työmuodot.
Studeranden känner till konfidentialiteten inom
den egna professionen för arbetet inom
skolvärlden. Opiskelija tuntee oman
ammattiryhmänsä vaitiolovelvollisuuden
koulumaailman työssä.

Innehåll

4 veckor praktik inom skol- eller
studerandehälsovård samt praktikuppgift.

Förkunskaper

Avklarade grundstudier inklusive praktik.
Genomförd teorikurs Hälsa för barn och unga.

Studieaktiviteter

Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

  • Ekman Petra
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-21 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård

Kurs och studieplanssökning